Rolldown Close-fit

Karakteristike :

  • Rolldown Close-fitProces sanacije oštećene cevi uvlačenjem standardne PE cevi u postojeću cev
  • Primenjuje se na cevima prečnika od 100mm do 500mm
  • SDR PE cevi 11-33
  • PE cev je strukturalna, koncentrično se smanjuje njen prečnik pre uvlačenja u postojeću cev i vraća u prvobitno stanje nakon njenog uvlačenja
  • Moguće je uvlačenje velike dužine PE cevi odjednom (> 1000m)
  • Smanjenje prečnika PE cevi koja se uvlači je do 10% što omogućava njeno lako uvlačenje
  • PE cev koja se uvlači u postojeću oštećenu cev se može pripremiti van radilišta i transportovati do radilišta
  • PE cev se pod pritiskom vraća u prvobitno stanje, odnosno do potpunog prijanjanja na
  • unutrašnji prečnik cevi koja se sanira
  • Proces sanacije oštećene cevi uvlačenjem standardne PE cevi u postojeću cevPričvršćivanje, odnosno lepljenje nije potrebno
  • Mogućnost savladavanja krivina do 11,25°
  • Primenljiva na svim materijalima cevi
  • Veoma brza instalacija