Rolldown Close-fit

Karakteristike :

 • Rolldown Close-fitProces sanacije oštećene cevi uvlačenjem standardne PE cevi u postojeću cev
 • Primenjuje se na cevima prečnika od 100mm do 500mm
 • SDR PE cevi 11-33
 • PE cev je strukturalna, koncentrično se smanjuje njen prečnik pre uvlačenja u postojeću cev i vraća u prvobitno stanje nakon njenog uvlačenja
 • Moguće je uvlačenje velike dužine PE cevi odjednom (> 1000m)
 • Smanjenje prečnika PE cevi koja se uvlači je do 10% što omogućava njeno lako uvlačenje
 • PE cev koja se uvlači u postojeću oštećenu cev se može pripremiti van radilišta i transportovati do radilišta
 • PE cev se pod pritiskom vraća u prvobitno stanje, odnosno do potpunog prijanjanja na
 • unutrašnji prečnik cevi koja se sanira
 • Proces sanacije oštećene cevi uvlačenjem standardne PE cevi u postojeću cevPričvršćivanje, odnosno lepljenje nije potrebno
 • Mogućnost savladavanja krivina do 11,25°
 • Primenljiva na svim materijalima cevi
 • Veoma brza instalacija