Bioremedijacija

Bioremedijacija

Bioremedijacija je korišćenje biloških organizama (mikroorganizma) u cilju rešavanja ekoloških problema kao što su organsko zagađenje zemljišta ili podzemnih voda.
U nezagađenom okruženju, bakterije, gljivice i drugi mikroorganizmi stalno „rade“ kako bi razgradili organske materije. Šta će se desiti ako organski zagađivač, kao što je ulje kontaminira ovu sredinu? Neki mikroorganizmi bi umrli, dok bi drugi, sposobni da „jedu“ organsko zagađenje preživeli.
Bioremedijacijom se upravo ovim mikroorganizmima koji su sposobni da jedu organsko zagađenje obezbeđuju kiseonik i drugi potrebni uslovi koji podstiču njihov ubrzani rast. Na taj način se ovim mikroorganizmima stvaraju uslovi da brže razgrade organski zagađivač na vodu i bezopasna jedinjenja ili osetno snize njegove koncentracije u datoj sredini.
Bioremedijacija je metoda odstranjivanja organskog zagađenja ubrzavanjem biorazgradivih procesa koji se javljaju u prirodi.

Razlikujemo in-situ i ex-situ tehnike bioremedijacije.

Ex-situ tehnologija, kada se kontaminirana zemlja ili mulj tretiraju van primarnog mesta zagađenja, koristi mikroorganizme za razgradnju organskih zagađivača u iskopanoj zemlji ili mulju. Mikroorganizmi razlažu nečistoće koristeći ih kao izvor hrane. Krajnji produkti obično su ugljen-dioksid i voda. Ex-situ bioremedijacija uključuje fazu guste suspenzije, u kojoj je zemlja pomešana sa vodom kako bi formirala gustu suspenziju, kao i čvrstu fazu bioremedijacije, u kojoj se zemlja odlaže u ograđeni prostor- kasete i tretira vodom i nutrijentima (hranljivim materijama). Kompostiranje i landfarming su vrste čvrste faze bioremedijacije.

In-situ tehnologija podrazumeva tretiranje kontaminirane zemlje i podzemne vode na mestu nastanka zagađenja. Izvor kiseonika i nutrijenti se pod pritiskom ubacuju u kontaminiranu zemlju ili se nanose na njenu površinu kako bi penetrirali u kontaminiranu zemlju i na taj način razgradili zagađenje. Jedna od metoda in-situ bioremedijacije je bioventing (provetravanje podzemlja).

U zavisnosti od lokacije i njenog zagađenja, bioremedijacija može biti sigurnija i jeftinija od alternativnih metoda npr. spaljivanja ili deponovanja kontaminiranog materijala. Prednost bioremedijacije je i u tome što se zagađenje može tretirati na licu mesta, pa nije potrebno velike količine zemlje, mulja ili vode iskopavati/ispumpavati radi tretiranja.

In-situ bioremedijacija

In-situ bioremedijacija In-situ bioremedijacija In-situ bioremedijacija

Ex-situ bioremedijacija

Ex-situ bioremedijacija bioremedijacija Ex-situ bioremedijacija bioremedijacija

Kontaminirana zemlja prebačena na drugu lokaciju na kojoj je izvršen tretman

Kontaminirana zemlja prebačena na drugu lokaciju na kojoj je izvršen tretman