Permapatch

Primenjuje se za reparaciju lokalizovanog oštećenja na cevovodu kada ne postoji potreba za reparacijom cele dužine cevovoda.

Primenjuje se na cevovode prečnika od 100mm do 600mm.

Permapatch - Reparacija lokalizovanog oštećenja cevovoda