Intervencije u akcidentnim situacijama

Svakog dana susrećemo se sa potencijalnom opasnošću od iznenadnog izlivanja opasnih i otrovnih materija u okolinu.
ModEkolo je preduzeće koje je u potpunosti tehnički i kadrovski opremljeno i osposobljeno za intervencije prilikom iznenadnog zagađenja životne sredine usled izlivanja uljnih materija (nafta i naftni derivati) na vodenim i drugim površinama.

Stručna i obučena ekipa stoji Vam na raspolaganju 24 časa i spremna je da odgovori na Vaš poziv u najkraćem roku.

Reference:

 • NIS-Petrol, Jugopetrol - saniranje terena nakon prevrtanja cisterne i izlivanja nafte
 • Srbija vode:
  • saniranje zagađenja Topčiderske reke na ulazu u čukarički rukavac nakon izlivanja uljnh materija u reku
  • saniranje zagađenja u marini Colorit nakon izlivanja uljnih materija
 • Petrohemija, saniranje zagađenja nakon izlivanja pirolitičkog benzina u egalizacioni bazen
 • Lukoil, preventivno obezbeđivanje otvorenog vodotoka od razlivanja naftnih derivata prilikom njihovog istovara i reagovanje u akcidentnim situacijama. 

   Intervencije u akcidentnim situacijama Intervencije u akcidentnim situacijama Intervencije u akcidentnim situacijama Intervencije u akcidentnim situacijama Intervencije u akcidentnim situacijama