IZVOZ OTPADA

Prema važećem Zakonu o upravljanju otpadom:
„Otpad se tretira ili odlaže što je moguće bliže mestu njegovog nastajanja, odnosno u regionu u kojem je proizveden da bi se u toku transporta otpada izbegle neželjene posledice na životnu sredinu...
Otpad za čiji tretman ili odlaganje na ekološki prihvatljiv i efikasan način nema tehničkih mogućnosti i postrojenja u Republici Srbiji, izvozi se.“

ModEkolo će, u saradnji sa dugogodišnjim partnerima iz Nemačke, pronaći najbolje i najprihvatljivije rešenje za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada van gradnica naše zemlje, bilo da se radi o njegovom deponovanju, spaljivanju ili reciklaži/regeneraciji.

ModEkolo nudi kompletnu uslugu vezanu za izvoz otpada: dobijanje dozvole za izvoz, kao i svih potrebnih saglasnosti zemlje uvoza i tranzitnih zemalja, priprema za transport, pakovanje i obeležavanje otpada prema svim važećim propisima.

Tretman/izvoz otpada