Ambiliner – sanacija bočnih ogranaka

Ambiliner – sanacija bočnih ogranakaAmbiliner metoda je prenosivi (mobilni) sistem sanacije idealan i za teško dostupne lokacije (dvorišta, bašte, podrumi...).

Primenjuje se na cevima prečnika od 50mm do 300mm.

Stvrdnjavanje (očvršćavanje) smole CIPP sistema za sanaciju vrši se na temperaturi okoline pa stoga nema korišćenja grejača i kotlova.

Sanaciju cevi moguće je završiti za nekoliko sati.

Materijal koji se koristi je ekološki prihvatljiv i ne ugrožava životnu sredinu. Otporan je na rastvore baza, kiselina i agresivne vode.

Prenosivi (mobilni) sistem sanacije