Subline Close-fit

Karakteristike :

 • Subline Close-fitProces sanacije oštećene cevi uvlačenjem standardne PE cevi male debljine (taknke) u postojeću cev
 • Primenjuje se na cevima prečnika 75mm do 1600mm
 • SDR PE cevi 26-61
 • Moguće je uvlačenje velike dužine PE cevi odjednom (> 1000m)
 • Smanjenje prečnika PE cevi koja se uvlači i do 40% što omogućava njeno lako uvlačenje
 • Mogućnost savladavanja krivina do 45°
 • Primenljiva na svim materijalima cevi
 • PE cev se pod pritiskom vraća u prvobitno stanje, odnosno do potpunog prijanjanja na unutrašnji prečnik cevi koja se sanira
 • Sanacija cevovoda pod pritiskomProces se odvija na temperaturi okoline – nije potrebno zagrevanje PE cevi
 • Sprečava pojavu unutrašnje korozije cevi
 • Projektovani vek trajanja PE cevi je 50 godina i više
 • Troškovi sanacije su znatno smanjeni