Permaline CIPP (Cured in Place Pipe)

Permaline CIPP (Cured in Place Pipe)Permaline CIPP postupak sprovodi se pomoću CIPP cevi metodom „cev u cevi“ bez spojeva. Primenjuje se na prečnike cevi od 100mm do 1500mm.

Permaline cev se projektuje i proizvodi za svaki projekat pojedinačno, a u zavisnosti od oblika cevi, prečnika cevi, pritiska kao i zahtevanog veka trajanja cevi.

Materijal cevi je jako otporan i može se primenjivati i kod jako korozivnih gasova i tečnosti.

Instalacija Permaline cevi vrši se kroz već postojeće šahtove korišćenjem inverznog procesa. Smolom zasićena i premazana cev uvlači se u oštećenu cev pomoću hidrauličkog pritiska čime dolazi do inverzije cevi (unutrašnjost cevi postaje njena spoljašnjost) i njenog prijanjanja uz oštećenu cev. Stvrdnjavanje (očvršćavanje) smole permaline cevi vrši se cirkulacijom vruće vode kroz cev. Nakon stvrdnjavanja cev se hladi, krajevi se režu i hermetički zatvaraju.

Permaline proces je najfleksibilniji sistem sanacije na tržištu danas.

 

 

Permaline CIPP postupak