Danby - Panel Lok

Danby - Panel LokPanel Lok sistem se primenjuje za cevi kod kojih je unutrašnji prečnik veći od 900mm.
Panel Lok PVC trake spiralno se postavljaju na unutrašnji deo oštećene cevi. Povezivanje Panel Lok traka vrši se pomoću traka za spajanje, a njihovo pričvršćivanje za oštećenu cev pomoću cementnog maltera.

PVC trake za spiralno postavljanje unutar cevi

PVC trake za spiralno postavljanje unutar cevi