Dobrodošli u ModEkolo

ModEkolo d.o.o. Beograd je firma specijalizovana za razna čišćenja u industriji, održavanje kanalizacionih, vodovodnih i procesnih sistema, rešavanje akcidentnih situacija, kao i pružanja ostalih usluga u oblasti zaštite životne sredine.

Kontinuirano ulaganje u stručnost i obučenost naših kadrova, u savremenu opremu i najmodernije tehnologije, održavanje i razvoj visokog nivoa kvaliteta naših usluga je ono što nas čini Vašim pravim izborom.